Välkommen till Elaktören. Din kompletta leverantör inom el, tele och datainstallationer.

 

Elaktören fusioneras samman med El & Ljusdesign AB den 1 januari 2020.

Läs mer

Affärsidé

Elaktören ska verka för att bli en av de mest kompetenta el-entreprenörer i Stockholm. Genom ett nära samarbete med så väl kunder som våra partners kommer vi fram till de bästa lösningarna, både gällande teknikskt och praktiskt utförande. Elaktören ser naturligtvis till att våra projekt utförs med "God Elsäkerhet". Tillsammans gör vi bra affärer med god ekonomi, vilket skapar trygghet för både våra anställda och våra kunder.

Vision

Elaktören skall uppfattas som det seriösa Elföretaget som alla vill anlita till sina entreprenader, service eller övriga projekt. Detta uppnår vi genom en stark laganda där vi alla jobbar med ett drivande engagemang och i varje projekt och med alla kunder. Mot våra kunder är vi lyhörda och lyssnar till deras önskemål, och tillsammans med vår tekniska kompetens och flexibilitet Kommer vi alltid fram till de bästa lösningarna. Rom byggdes inte på en dag och det gör inte ett gott samarbete hellre, därför är vi väldigt noga att köra med öppna och raka puckar Varje dag vi jobbar tillsammans mer er.

Miljö

Vi ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt tillämpliga krav i arbetsmiljölagstiftningen och andra krav.

Kvalitet

Det är kundens krav, behov och förväntningar som är styrande för vårt arbete och vår verksamhet bygger på långsiktiga och varaktiga relationer i samverkan med kunden. Varje uppdrag vi åtar oss ska utföras till kundens fulla belåtenhet och arbetet fokuseras på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid och till rätt pris.

Vi skall utveckla våra arbetsprocesser i syfte att effektivisera verksamheten och Varje medarbetare ska vara kompetent för sin uppgift och tilldelas ansvar och befogenheter för att på ett engagerat sätt kunna uppfylla kundens krav. Genom utvärdering av processers effektivitet och mätning av kundnöjdheten skapar vi underlag för ständiga förbättringar. Vi ska uppträda affärsmässigt med god etik och moral.

Vi ska göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare och känd bland våra kunder och leverantörer. Vid ledningens genomgångar granskas och utvärderas kvalitetspolicyns fortsatta lämplighet.

Soliditet

Elaktören innehar AAA - Högsta kreditvärdighet. Endast aktiebolag kan få AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, funnits i minst 10 år och nyckeltalen ska vara väsentligt över branschens genomsnitt.

Elaktören AB

Döbelnsgatan 95

113 52 Stockholm

Telefon08-665 80 78

E-postinfo@elaktoren.se

Orgnr556516-3002